Tarieven en vergoedingen

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot ten hoogste 2 uur.

Per sessie betaalt u maximaal 130 euro (01-01-2018)    

De intake  – die van belang is en waarbij de eerste inzichten komen – wordt als een eerste sessie gezien, maar is GRATIS.  

Die stuur ik via de mail naar u, zodat ik alvast kennis van zaken  over uw achtergrond heb. Dit draagt  bij aan een snellere verwerking. Meestal bent u met een paar sessies snel van uw probleem af. (Angst, je niet thuis voelen op deze wereld, dwanggedachten e.d. ) #levenzonderangst

Het is misschien fijn om te weten dat tussen de verschillende sessies de inzichten doorwerken en er automatisch dingen veranderen voor u en uw omgeving.  Daarom heb ik bewust gekozen om tussen de sessies minimaal twee tot vier weken tijd te laten.

Ik prefereer contante betaling

De CZ zorgverzekeraar stelt steeds hogere eisen. Maar ik ben nog steeds lid van de NVRT zodat je plm 35 á 40 € vergoed krijgt. Ik hoop dat nog veel jaren zo blijft.  Als u  serieus iets aan uw probleem wilt doen, dan zullen de overige kosten geen bezwaar voor u zijn. Zoek hier of jouw Zorgverzekeraar VERGOEDT

Laura Daggers Regressiecoach Hoofddorp

Regressie Heelt