Ongenode Gasten Pieter Wierenga boek

”Ongenode Gasten”  boek van Pieter Wierenga  13-03-2014

Over indringers in de menselijke geest

Obsessieve energieën gebruiken energie van de gastpersoon en uiten zich in vermoeidheid, pijnplekken, lichaamspantsers of ontstekingen.

Psychische gevolgen zijn dwanghandelingen, stemmen horen en vormen van gespletenheid.

Een veel voorkomende, maar weinig herkende vorm van obsessie vormen de al dan niet vrijwillig binnengelaten onbelichaamden.
Vele niet-kwaadaardige soorten komen aan bod, zoals zwervers die onderdak en warmte zoeken en onverklaarbare vermoeidheid geven.

Het boek beschrijft vele andere obsessieve invloeden, zoals zich als gids opwerpende figuren.Zelfs van ons vervreemde eigen delen kunnen obsessief worden.

Obsessie lijkt -naast gestrande paranormale ontwikkeling- de voornaamste reden van schizofrenie.

Schizofrenie, hallucineren, meervoudige persoonlijkheid, waandenkbeelden, manisch, borderline en psychose zijn etiketten die suggereren dat er weinig aan valt te doen. Binnen de psychiatrie is er meer diagnose dan therapie.

Ook onder de deelpersoonlijkheden in MPS zitten onbelichaamden. Wierenga laat zijn licht schijnen over dit bonte volkje en laat zijn hoe hij ermee omgaat.